Beheerstrategie N.V.

Actieve vermogensallocatie wordt toegepast om in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Het fondsvermogen wordt voornamelijk verdeeld over gespecialiseerde beleggingsfondsen die binnen hun vermogenscategorie waarde kunnen toevoegen op het vlak van risico en rendement. Tevens wordt gezocht naar een effectieve verdeling tussen actief en passief beheerde beleggingsfondsen.

Nader informatie 

Informatie Beheerstrategie NV